Екип

Георги Ковачев

Управител на ИП „Аксиом Инвест“

Завършил е "Международни финанси" във ВСУ "Черноризец Храбър". Г-н Ковачев, стартира своята практика в Община Варна като експерт и впоследствие началник сектор и началник отдел в икономическия сектор на администрацията, следван от 8 години опит като управител на клон в групите на Алианц България АД и Еврохолд България АД . В периода от 2014 до 2017г. в качеството си на народен представител е член на комисиите по "Бюджет и финанси" и "Отчетност на публичния сектор". От 2019г. до момента е и изпълнителен директор на ЛУАИФ. 

mail:gkovachev@axiominvest.eu 

Венцислав Филипов

Управител на ИП

Икономист-застраховател, завършил Стопанска академия Д.А. Ценов, гр.Свищов, специалност „Финанси, кредит и застрахователно дело”. Г-н Филипов има дълъг професионален стаж на ръководни позиции в сферата на производството, застраховането и финансите. През 1983г. на 26 години става най-младия директор в България на производствена фабрика за текстилни изделия, преобразува я в завод за връхна мъжка, дамска и детска конфекция с инвестиция от 5 млн.лв и численост 1200 работници която управлява до 1990г. след което поема управлението на Застрахователна компания „Булстрад“ в гр. Варна. По конкретно до 2005г.развива цялата мрежа на дружеството в Североизточна България като е заемал позицията Директор на Генерална Агенция Варна. От 2005 до 2010г., Венцислав Филипов е на позиция управител на Главна агенция на ЗАД „ДЗИ” Общо и Животозастраховане Варна. През периода 2010-2017г., същият е назначен за Регионален мениджър и управител на „ДЗИ“ Главна Агенция Варна за Североизточна България – Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград, Русе и Силистра. През това време е преминал през редица обучения и курсове за квалификация в т.ч. и в централата на „КВС“ в Брюксел, издал е практическо помагало – „Справочник по общо застраховане“ който се ползва от служителите в големите застрахователни компании. Основател и съдружник е в Застрахователен брокер „Варна иншурънс партннърс брокер“ който е един от водещите брокери във Варна, управляващ партньор в поднадзорните дружества ЛУАИФ „Соломон Майер 1772“ АД и СЕО в ИП „Аксиом Инвест“.

mail:vfilipov@axiominvest.eu