Правила и условия

Осъществявайки достъп до уеб страницата ИП "Аксиом Инвест" ООД, Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай Вие нямате право да използвате тази страница. Съдържанието на уеб страницата на ИП "Аксиом Инвест" ООД е със защитени авторски права. 

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на ИП "Аксиом Инвест" ООД освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия.

Някои индивидуални документи в тази страница ИП "Аксиом Инвест" ООД може да бъде предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. 

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. ИП "Аксиом Инвест" ООД си запазва правото да редактира страницата си и да прекратява достъпа до нея по всяко време.

Изпращайки материали до който и да е от нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата на ИП "Аксиом Инвест" ООД например, Вие приемате следните условия:

а) Потребителят има право да разглежда, съхранява, копира и отпечатва материалите от този сайт единствено за лична употреба с цел да се информира за  услугите, предлагани от ИП "Аксиом Инвест" ООД , и/или да възлага поръчки или иска оферти относно услугите в сайта;

б) Потребителят трябва да използвате всички подходящи средства, за да открие и отстрани вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;

в) Потребителят няма право да използва неправомерно сайта или съдържанието в него (в т.ч., но не само, изпращане или предаване на материали със заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, нарушаващо конкуренцията, оклеветяващо, неприлично или друг вид незаконно съдържание или каквито и да са материали, които представляват или подбуждат поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин да наруши законите на Република България).

Г)Потребителя няма право да използва сайта, за да получи неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.

ИП "Аксиом Инвест" ООД има право да събира и съхранява доброволно получени от потребителите лични данни. За избягване на всяко съмнение, лични данни на потребителите се събират, обработват и съхраняват съгласно изискванията на действащото законодателство.

Регистрацията, направена от Вас, за получаване на оферти и новини не е обвързана с покупка на продукт или услуга наИП "Аксиом Инвест" ООД. Информацията, предоставяна от Потребителя при посещението на този сайт, се използва за отговаряне на отправените запитвания, за връзка с потребителите, за маркетингови и информационни цели, за приемане на заявки и изпращане на услуги до потребителите и др. По време на посещението на сайта, Доставчикът получава информация за броя на посетителите, IP адреса на Потребителя, датата и часа на посещението, източника на заявката и други данни, които може да ползва за целите на своята вътрешна статистика и системно администриране.